Nước đường Hàn Quốc beksul

Nước đường Hàn Quốc Beksul Oligo 700g

43,000₫

Khối lượng: 700g

Xuất xứ: Hàn Quốc

Số lượng:

Mô tả sản phẩm

Nước đường Hàn Quốc beksul