kiểu xem:

Mầu hương liệu

 • Bộ 12 màu thực phẩm AmeriColor

  450,000₫

  Khối lượng: 12 lọ x 0,75oz (255 gram) Xuất xứ: Mỹ Dạng màu: Nước Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản…

 • Bộ 12 màu thực phẩm Wilton

  390,000₫

  Khối lượng : 12 lọ x 0.5oz (170 gram) Xuất xứ : Mỹ Dạng màu: Gel Hướng dẫn bảo quản: Bảo…

 • Bộ 4 màu thực phẩm Vcolor

  60,000₫

  Khối lượng: 4 lọ x 0,25oz (60gram) Xuất xứ: Việt Nam Dạng màu: Gel Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nới…

 • Bộ 4 màu thực phẩm Wilton

  158,000₫

  Khối lượng: 4 lọ x 0,25oz (28,3gram) Xuất xứ: Mỹ Dạng màu: Gel Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nới khô…

 • Bộ 6 màu thực phẩm Vcolor

  83,000₫

  Khối lượng: 6 lọ x 0,5oz (90 gram) Xuất xứ: Việt Nam Dạng màu: Gel Hướng dẫn bảo quản: Bảo…

 • Bộ 8 màu thực phẩm Vcolor

  99,000₫

  Khối lượng: 8 lọ x 0,25oz (120g) Xuất xứ: Việt Nam Dạng màu: Gel Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nới…

 • Bộ 8 màu thực phẩm Wilton

  290,000₫

  Khối lượng : 8 lọ x 0.5oz (113,4gram) Xuất xứ : Mỹ Dạng màu: Gel Hướng dẫn bảo quản: Bảo…

 • Màu thực phẩm AmeriColor lẻ 0.75oz

  49,000₫

  Khối lương: 0,75oz (21 gram) Xuất xứ: Mỹ Dạng màu: Nước Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nới khô ráo…

 • Màu thực phẩm AmeriColor lẻ 4.5oz

  190,000₫

  Khối lượng: 4,5oz (128 gram) Xuất xứ: Mỹ Dạng màu:  Nước Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nới khô ráo thoáng…

 • Mầu thực phẩm Rayner’s 28 ml

  26,000₫

  Thể tích: 28 ml Xuất xứ: Anh Bảo quản: Nơi khô ráo thoáng mát,

 • Màu thực phẩm Việt Nam lẻ

  12,000₫

  Khối lượng: 40 gram Xuất xứ: Việt Nam Dạng màu: Dầu Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nới khô ráo…

 • Màu thực phẩm Wilton lẻ 1oz

  62,000₫

  Khối lượng: 1oz (28,3 gram) Xuất xứ: Mỹ Dạng màu: Gel Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nới khô ráo…