kiểu xem:
 • Khuôn làm thạch 12 mẫu

  22,000₫

  Chất liệu: Nhựa Kích thước: 27,5 * 14 cm

 • Khuôn làm thạch 6 mẫu gấu

  22,000₫

  Chất liệu: Nhựa Kích thước: 21 * 14,5 cm

 • Khuôn làm thạch 6 mẫu hoa cúc

  22,000₫

  Chất liệu: Nhựa Kích thước: 18 * 12cm

 • Khuôn làm thạch 8 mẫu 1

  22,000₫

  Chất liệu: Nhựa Kích thước: 27,5 * 14 cm

 • Khuôn làm thạch 8 mẫu 2

  22,000₫

  Chất liệu: Nhựa Kích thước: 27,5 * 14 cm

 • Khuôn làm thạch 8 mẫu 3

  22,000₫

  Chất liệu: Nhựa Kích thước: 27,5 * 14 cm

 • Khuôn làm thạch quả dứa

  22,000₫

  Chất liệu: Nhựa Kích thước: 24 * 18 cm

 • Khuôn nhôm thạch rau câu bắp ngô

  25,000₫

  Chất liệu: nhôm Kích thước: 14,5 x 8 cm

 • Khuôn nhôm thạch rau câu con rùa

  25,000₫

  Chất liệu: nhôm Kích thước: 13 x 9,8 cm

 • Khuôn nhôm thạch rau câu dâu tây

  25,000₫

  Chất liệu: nhôm Kích thước: 11 x 10.5 cm

 • Khuôn nhôm thạch rau câu quả bàng

  25,000₫

  Chất liệu: nhôm Kích thước: 13,2 x 9 cm

 • Khuôn nhôm thạch rau câu quả dứa

  25,000₫

  Chất liệu: nhôm Kích thước: 14.5 x 9 cm

 • Khuôn nhôm thạch rau câu sò biển

  25,000₫

  Chất liệu: nhôm Kích thước: 11.5 x 9,5 cm

 • Khuôn nhôm thạch rau câu sò dài madeleine

  25,000₫

  Chất liệu: nhôm Kích thước: 10.3 * 8 cm

 • Khuôn nhôm thạch rau câu sò tròn

  25,000₫

  Chất liệu: nhôm Kích thước: 7.5 cm

 • Khuôn nhôm thạch rau câu tim dâu

  25,000₫

  Chất liệu: nhôm Kích thước: 10 * 9,5 cm

 • Khuôn thạch tròn 13 viên

  30,000₫

  Kích thước sản phẩm: 13x12x3,3 cm

  Hết hàng
 • Khuôn thạch tròn 14 viên

  22,000₫

  Kích thước khuôn: 24,2 * 7 cm Đường kính thạch bi tròn: 2,8 cm Chất liệu khuôn: nhựa thựa phẩm

 • Khuôn thạch tròn 20 viên

  28,000₫

  Kích thước khuôn: 24,2 * 9,2 cm Đường kính thạch bi tròn: 2,8 cm Chất liệu khuôn: nhựa thựa phẩm

 • Hết hàng