kiểu xem:
 • Bướm tim sao

  40,000₫
 • Khuôn silicon socola tim 1

  40,000₫

  Chất liệu: Silicon thực phẩm Phạm vi chịu nhiệt: -40 đến 230 độ C

 • Khuôn silicon socola tim 2

  40,000₫

  Chất liệu: Silicon thực phẩm Phạm vi chịu nhiệt: -40 đến 230 độ C

 • Khuôn silicon socola tim 3

  40,000₫

  Chất liệu: Silicon thực phẩm Phạm vi chịu nhiệt: -40 đến 230 độ C

 • Khuôn silicon socola tim 4

  40,000₫

  Chất liệu: Silicon thực phẩm Phạm vi chịu nhiệt: -40 đến 230 độ C

 • Khuôn silicon socola tim 5

  40,000₫

  Chất liệu: Silicon thực phẩm Phạm vi chịu nhiệt: -40 đến 230 độ C

 • Khuôn silicon socola tim 6

  40,000₫

  Chất liệu: Silicon thực phẩm Phạm vi chịu nhiệt: -40 đến 230 độ C

 • Khuôn silicon socola tim 7

  40,000₫

  Chất liệu: Silicon thực phẩm Phạm vi chịu nhiệt: -40 đến 230 độ C

 • Khuôn silicon socola tim 8

  40,000₫

  Chất liệu: Silicon thực phẩm Phạm vi chịu nhiệt: -40 đến 230 độ C Kích thước: 21 * 11 *…

 • Khuôn silicon socola tim hồng nhỏ

  60,000₫

  Chất liệu: Silicon thực phẩm Phạm vi chịu nhiệt: -40 đến 230 độ C

 • Khuôn silicon socola tim mỏng

  40,000₫

  Chất liệu: Silicon thực phẩm Phạm vi chịu nhiệt: -40 đến 230 độ C

 • Love hồng

  80,000₫
 • Tim lồng

  40,000₫
 • Tim mỏng lớn

  80,000₫
 • Tim sò

  80,000₫
 • Tim vuông

  80,000₫
 • Tim đỏ lớn

  80,000₫