kiểu xem:

Khuôn silicon 3D Socola Fodant

 • Khuôn 3D socola fodant dâu tây

  58,000₫

  Đường kính: 5,5 cm Chiều cao: 1,2

 • Khuôn 3D socola fodant hoa hồng

  58,000₫

  Đường kính: 7,8 cm Chiều cao: 1 cm

 • Khuôn 3D socola fodant hoa hồng 3 mẫu 1

  58,000₫

  Đường kính: 5.8 cm Chiều cao: 1.1 cm

 • Khuôn 3D socola fodant hoa hồng 3 mẫu 2

  58,000₫

  Đường kính: 6.1 Chiều cao: 1.4 cm

 • Khuôn 3D socola fodant hoa hồng 9

  58,000₫

  Đường kính: 9.7 cm  

 • Khuôn 3D socola fodant hoa hồng dài

  42,000₫

  Dài: 7,5 cm Rộng: 4,1 cm Cao: 1,3 cm

 • Khuôn 3D socola fodant hoa hồng đơn

  42,000₫

  Đường kính: 4,4 cm Chiều cao: 1,7 cm

 • Khuôn 3D socola fodant hoa hồng đơn mẫu 2

  42,000₫

  Đường kính: 4,5 cm Chiều cao: 2

 • Khuôn 3D socola fodant hoa lá

  58,000₫

  Đường kính: 16.5 cm Chiều rộng: 6 cm Chiều cao: 0.5 cm

 • Khuôn 3D socola fodant lá

  58,000₫

  Đường kính: 6.7 cm  

 • Khuôn 3D socola fodant tim hồng 3

  58,000₫

  Chất liệu: Silicon thực phẩm Phạm vi chịu nhiệt: -40 đến 230 độ C Kích thước : 7.1 cm  

 • Khuôn 3D socola fodant tim hồng đôi

  58,000₫

  Chất liệu: Silicon thực phẩm Phạm vi chịu nhiệt: -40 đến 230 độ C Kích thước: Chiều dài : 8.8 cm…

 • Khuôn 3D socola fodant trang phục

  58,000₫

  Chiều dài : 8 cm Chiều rộng: 8 cm Chiều cao: 1,2 cm