kiểu xem:
 • Cupcake chống dính 12 lỗ lớn

  74,000₫

  Khuôn làm bánh- Khuôn làm bánh cupcake chống dính 12 lỗ loại lớn Đường kính mặt cupcake: 7 cm Đường kính đáy…

 • Cupcake nhôm 5,5cm

  5,500₫

  Khuôn làm bánh- Cupcake nhôm 5,5 cm: Đường kính miệng cốc: 5,5 cm Chiều cao: 4 cm

 • Cupcake nhôm 6,5 cm

  6,500₫

  Khuôn làm bánh- Cupcake nhôm 6,5 cm: Đường kính miệng cốc: 6,5 cm Chiều cao: 4 cm

 • Cupcake nhôm 6cm

  6,000₫

  Khuôn làm bánh- Cupcake nhôm 6 cm: Đường kính miệng cốc: 6 cm Chiều cao: 4 cm

 • Cupcake nhôm 7 cm

  7,000₫

  Khuôn làm bánh- Cupcake nhôm 7 cm: Đường kính miệng cốc: 7 cm Chiều cao: 4 cm