kiểu xem:
 • Cốc mousse lục lăng

  3,000₫

  Khuôn làm bánh- Cốc mousse lục lăng: Đường kính miệng cốc: 7 cm chiều cao: 6,5 cm

 • Cốc mousse tim

  3,000₫

  Khuôn làm bánh-Cốc mousse tim: Đường kính miệng cốc: 7,5 cm Chiều cao cốc: 7 cm

 • Cốc mousse tròn

  3,000₫

  Khuôn làm bánh- Cốc mousse tròn: Đường kính miệng cốc: 7 cm Chiều cao cốc: 7 cm

 • Cốc mousse vuông

  3,000₫

  Khuôn làm bánh- Cốc mousse vuông: Kích thước miệng cốc: 5,5 cm  x 5,5 cm Chiều cao cốc: 7,5 cm

 • Khuôn chữ nhật thay đổi kích thước

  95,000₫

  Chiều cao: 5cm Độ dài điều chỉnh: 27.5 cm đến 52.5 cm Độ rộng điều chỉnh: 18.5 cm đến 34…

 • Khuôn mousse tim 16 cm thành 8 cm

  50,000₫

  Chiều cao: 8 cm Chất liệu: Inox Xuất xứ: Việt Nam

 • Khuôn mousse tim 18 cm thành 8 cm

  50,000₫

  Chiều cao: 8 cm Chất liệu: Inox Xuất xứ: Việt Nam

 • Khuôn mousse tim 20 cm thành 8 cm

  50,000₫

  Chiều cao: 8 cm Chất liệu: Inox Xuất xứ: Việt Nam

 • Khuôn mousse tim 22 cm thành 8 cm

  50,000₫

  Chiều cao: 8 cm Chất liệu: Inox Xuất xứ: Việt Nam

 • Khuôn mousse tròn 16 cm thành 8 cm

  50,000₫

  Đường kính: 16 cm Chiều cao: 8 cm Chất liệu: Inox Xuất xứ: Việt Nam

 • Khuôn mousse tròn 18 cm thành 8 cm

  50,000₫

  Đường kính: 18 cm Chiều cao: 8 cm Chất liệu: Inox Xuất xứ: Việt Nam

 • Khuôn mousse tròn 20 cm thành 8 cm

  50,000₫

  Đường kính: 20 cm Chiều cao: 8 cm Chất liệu: Inox Xuất xứ: Việt Nam

 • Khuôn mousse tròn 22 cm thành 8 cm

  50,000₫

  Đường kính: 22 cm Chiều cao: 8 cm Chất liệu: Inox Xuất xứ: Việt Nam

 • Khuôn mousse vuông 16 cm thành 8 cm

  55,000₫

  Kích thước : 16x16 cm Chiều cao: 8 cm Chất liệu: Inox Xuất xứ: Việt Nam

 • Khuôn mousse vuông 18 cm thành 8 cm

  55,000₫

  Kích thước : 18x18 cm Chiều cao: 8 cm Chất liệu: Inox Xuất xứ: Việt Nam

 • Khuôn mousse vuông 20 cm thành 8 cm

  55,000₫

  Kích thước : 20x20 cm Chiều cao: 8 cm Chất liệu: Inox Xuất xứ: Việt Nam

 • Khuôn mousse vuông 22 cm thành 8 cm

  55,000₫

  Kích thước : 22x22 cm Chiều cao: 8 cm Chất liệu: Inox Xuất xứ: Việt Nam